12th Annual Nordic Christmas Eve, Live Broadcast December 24, 2019, Washington, DC, Linda Priebe, Mezzo Soprano 

Gullet Bouri Sagá/Høyr den Gode Tidend, Sami/Norwegian (31:50) 

Mitt Hjerte Alltid Vanker, Norwegian, Solo and Descant (44:15)